Verkiezingscampagne ‘Hé Seun, ik stem! Jou oek?’ van start

Op 16 maart mogen de inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum naar de stembus om mee te bepalen wie hun de komende vier jaar vertegenwoordigt in de gemeenteraad. Ook op 14 en 15 maart zijn al enkele stembureaus open om in coronatijd voor meer spreiding van het kiezerspubliek te zorgen.

Burgemeester Ina Sjerps: “Wat mij betreft gaan we in Harlingen voor het hoogste opkomstpercentage stemmers in Fryslân. En om dit voor elkaar te krijgen denken we het deze keer origineel aan te pakken. Zo is er een postercampagne ontwikkeld met 14 kleurrijke Harlinger ‘gezichten’ die oproepen om te gaan stemmen. De posters hangen ook in de dorpen en her en der door de stad in de wijken, in etalages, bij de bibliotheek en op de campagneborden. Daarnaast wordt er op 4 maart een verkiezingskrant huis-aan-huis verspreid. Naast praktische informatie over de verkiezingen presenteren alle partijen zich in de krant. Juist de lokale politiek is van invloed op de directe leefomgeving. Door te stemmen oefent u direct invloed uit op wat u belangrijk vindt en welke keuzes er worden gemaakt. Laat uw stem dus niet verloren gaan!”
Voor de postercampagne hebben 14 kleurrijke inwoners, variërend in de leeftijd van 18 tot 70+, model gestaan. Fotograaf Ynze Braaksma heeft de kandidaten vakkundig vastgelegd. De hele serie posters is te bewonderen in de Raadhuisstraat en wordt breed ingezet voor de verkiezingscampagne. Ze worden ook gebruikt voor advertenties in de Harlinger Courant en online gepromoot via onder andere www.harlingenboeit.nl en de Facebookpagina’s van Harlingen Boeit, Gemeente Harlingen en Harlingen Welkom Aan Zee.

Debatavond en uitslagenavond in Entrepotgebouw
Op maandagavond 14 maart is er een debatavond met alle lijsttrekkers onder leiding van gespreksleider Hayo Bootsma. Op woensdagavond 16 maart is er een uitslagenavond. Beide avonden kunt u bijwonen via een online streamverbinding of door fysiek aanwezig te zijn. De link voor de online toegang en tijden worden later bekendgemaakt. Wilt u tijdens een van de avonden aanwezig zijn? Geef u dan op via communicatie@harlingen.nl. Opgave is nodig om te voorkomen dat er meer mensen komen dat in het gebouw toegestaan is.

Meer informatie vindt u via www.harlingen.nl/verkiezingen.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*