Waadhoeke en Harlingen slaan handen in een voor sterke regio

Veel potentie: 22% groei van de economie tot 2030

De regionale economie van Noordwest Friesland scoort landelijk gezien minder goed en is gevoelig voor economische schommelingen en ontwikkelingen van buitenaf. Maar de regio biedt ook nog volop kansen om te groeien op gebied van welvaart, economie en welzijn. De sectoren agrifood, maritiem, schone energie, toerisme en recreatie, maakindustrie en bouw bieden de meeste kansen.
Ondernemers, Onderwijs en Overheden hebben samen de handschoen opgepakt en de kansen en aanpak hiervoor vastgelegd in een Sociaal Economisch Actieplan (SEA). Door gezamenlijk uitvoering aan dit plan te geven kan de regionale economie tot 2030 tot 22% groeien (€276 miljoen).

Wethouder Caroline de Pee van de gemeente Waadhoeke: “Inwoners uit onze regio voelen zich over het algemeen heel gelukkig en veilig. Maar als ze economisch een stapje vooruit kunnen maken, helpt dit ook in meer financiële zelfredzaamheid en eigenwaarde. Groei in welvaart bevordert het gevoel van welzijn. 


Wethouder Paul Schoute van de gemeente Harlingen:
“We zetten in op een intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden (gemeenten, provincie en Rijk). Door van elkaar te leren en elkaar wat te gunnen werken we samen naar een sterke en vitale regio waarin we uitgaan van de eigen identiteit en de kracht zit in slim samenwerken en het verzilveren van kansen“.

 

Opzet en aanpak van het Sociaal Economisch Actieplan
Om de doelstellingen te halen stelt de brede coalitie van ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid voor om de kansen via de volgende 4 programmalijnen verzilveren:

 

  1. Door innovatie en ondernemerschap te stimuleren
  2. Door arbeidstalent aan te trekken en te behouden
  3. Door het woon- en vestigingsklimaat te versterken
  4. Door slimmer samen te werken binnen en buiten de regio

Een projectteam organiseert rondom de vier programmalijnen een elftal aantal business cases en  coördineert de afstemming tussen onderwijs, overheid en ondernemers.


Gemeenteraden aan zet

De colleges van b&w hebben ingestemd met de aanpak en uitvoering van het sociaal Economisch Actieprogramma. De gemeenteraden van Waadhoeke en Harlingen zijn nu aan zet om hun mening te geven. De raad van Waadhoeke behandelt het raadsvoorstel op 8 april en Harlingen op 21 april a.s.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*