Wetterskip Fryslân onderzoekt visstand

Beroepsvisser Klaas Bouma en Jaap Hiemstra, exotenbestrijder van Wetterskip Fryslân, tellen de vissen die ze net hebben gevangen. Bart Niemeijer, van adviesbureau ATKB, voert het in. Hier worden vissen geteld bij de Hallumerhoekster Feart. ------------------------------------------------------------------------


Wetterskip Fryslân begint deze week met het jaarlijkse onderzoek naar de
visstand. Dit jaar worden eind juli, in september en in oktober zo’n tien
wateren onderzocht. Waaronder de Kleine Wielen, de Leijen, Nannewiid, de
Zwette en een aantal vaarten en kanalen. Wetterskip kijkt naar aantallen,
soorten, het gewicht en de gezondheid van de vissen. Daarnaast onderzoekt
het de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren.
Het onderzoek geeft Wetterskip inzicht in de waterkwaliteit. Hiermee kan het
waterschap de kwaliteit van het Friese water nog verder verbeteren. Eerder
werd dit onderzoek eens in de drie jaar gehouden, met ingang van 2019 gebeurt
dat dus jaarlijks.
Maatregelen
Wetterskip verbetert de waterkwaliteit met onder andere de volgende
maatregelen:
 de aanleg van natuurvriendelijk oevers
 het verbeteren van de rioolwaterzuiveringen
 samen met de landbouwsector maatregelen ontwikkelen om uitstoot van
meststoffen en bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater terug te dringen
(bijvoorbeeld project Schoon Erf, Schoon Water)
 het visvriendelijk maken van stuwen, sluizen en gemalen
Met het onderzoek naar de visstand, kan het waterschap ook de effecten van de
genomen maatregelen nagaan.
Teruggezet
Bij het onderzoek worden de Friese beroepsvissers en ecologisch adviesbureau
ATKB uit Waardenburg ingeschakeld. De vissen worden weer teruggezet in het
water.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*