Wetterskip Fryslân zet ‘draaiboek IJs’ in

Wetterskip Fryslân stelt het ‘draaiboek IJs’ voor waterbeheer bij aanhoudende vorst
vandaag in werking. Dat betekent dat de waterstand in kanalen, vaarten en meren
(Friese boezem) verder wordt verlaagd, de meeste gemalen uit gaan en de sluizen
worden gesloten. Hierdoor kan het water in de Friese boezem langzaam tot rust
komen om de verwachte ijsgroei te bevorderen.
Dijkgraaf Luzette Kroon: ‘In Fryslân willen we periodes van aanhoudende vorst optimaal
benutten om schaatsplezier waar het kan mogelijk te maken. Daarom hebben we onze
krachten gebundeld en stemmen we met onze Friese partners (Provincie Fryslân, De
Friesche IJsbond, Rijkswaterstaat en Piet Paulusma) af welke maatregelen we kunnen
nemen om de ijsgroei zo goed mogelijk te bevorderen.’
Waterstand verlagen
Wetterskip Fryslân is de afgelopen week al begonnen met het verlagen van de
waterstand (van 0,52 m -NAP naar 0,57 m -NAP) in de kanalen, vaarten en meren
(Friese boezem). Dat is nodig om water uit de polders en eventuele neerslag op te
kunnen vangen als de gemalen uit zijn en de spuisluizen dicht.
Spuisluizen dicht en gemalen uit
De keersluis in de Lege Walden en de spuisluizen bij Harlingen, Zoutkamp en Dokkumer
Nieuwe Zijlen worden gesloten.Het Hooglandgemaal in Stavoren gaat uit zodra de
gewenste waterstand is bereikt. De meeste poldergemalen gaan vanaf zondag uit. Dat
gebeurt gefaseerd om onnodige wateroverlast te voorkomen. Door de neerslag van
afgelopen dagen is er nog veel toevoer van water uit de polders op de Friese boezem.
Dat neemt af, zodra de temperaturen dalen. Op plekken waar veel kwelwater omhoog
komt blijven de poldergemalen langer aan.
Vaarverbod
Provincie Fryslân stelt vanaf zaterdag 6 februari om 21.00 uur een vaarverbod in voor
alle vaarwegen, behalve die gebruikt worden door de beroepsvaart. Meer informatie is
beschikbaar op www.fryslan.nl/scheepvaartberichten
Veilig schaatsen
De Friesche IJsbond houdt de ontwikkeling van natuurijs nauwlettend in de gaten. Als
schaatsen op natuurijs mogelijk wordt, is op de schaatskaart te zien waar veilig
geschaatst kan worden (www.friescheijsbond.frl).

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*