Wetterskip start verkenning dijkversterking

Koehool-Lauwersmeer
Wetterskip Fryslân start de verkenning om de Waddenzeedijk tussen buurtschap
Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer te versterken. Het waterschap
wil de dijkversterking waar mogelijk combineren met het verbeteren van het
landschap en de natuur. We informeren u graag over de verkenning en het
startdocument Versterking Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer.
U bent van harte welkom
We nodigen u van harte uit aanwezig zijn bij de perspresentatie over de start van de
verkenning en de publicatie van het startdocument Versterking Waddenzeedijk
Koehool-Lauwersmeer.
Vrijdag 14 augustus 2020  Tijd: 11.00 tot 12.00 uur
Locatie: Hoofdkantoor Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3 in Leeuwarden
PROGRAMMA
11.00 uur Ontvangst
11.15 uur Welkom door Bé de Winter, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân
11.25 uur Interactieve presentatie dijkversterking Koehool-Lauwersmeer door
programmamanager Willem-Jan van Elsacker en projectleider Jan
Hateboer
11.55 uur Afsluiting door Bé de Winter, dagelijks bestuurslid van Wetterskip
Fryslân
12.00 uur Einde programma
Aanpak 47 kilometer Waddenzeedijk
Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel en daalt de bodem. Hierdoor
voldoet de Wadenzeedijk in de toekomst niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom
versterkt het waterschap de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer over een lengte van
47 kilometer.
De komende periode kijkt Wetterskip Fryslân samen met de omgeving welke
oplossingen er zijn om de dijk te versterken. Er wordt gekeken naar de waterveiligheid,
duurzaamheid en de kansen die er in het gebied zijn. Dit moet leiden tot een
voorkeurstracé waarover in 2021 een besluit wordt genomen. Daarna worden de
plannen uitgewerkt en voorbereid.
Landelijk dijkversterkingsprogramma
Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer is een onderdeel van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de
waterschappen met elkaar samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*